Кратък фирмен профил

Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201260227
Капитал (лв.): 160 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Производство, изграждане и експлоатация на енергийни системи и паркове, свързани с възобновяеми енергийни източници; производство и търговия с енергия от възобновяеми енергийни източници; закупуване на недвижими имоти с цел застрояване, отдаване под наем или продажба; строителни и предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; внос и износ; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.10.2019: ЧЕЗ ще запази българските си активи, ако властите блокират...
04.10.2019: КЗК започна проверка на сделката за активите на ЧЕЗ в...
21.06.2019: Еврохолд подписа договор за покупката на ЧЕЗ Най-големият...
19.10.2018: КЗК няма да разглежда повторно сделката за ЧЕЗ Комисията за...
25.09.2018: Рестарт на сделката за ЧЕЗ Рестарт на сделката за бизнеса на...
20.07.2018: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването...
20.07.2018: Комисията за конкуренция забрани на "Инерком" да придобие...
27.06.2018: КЗК започна да разглежда сделката за ЧЕЗ Комисията за защита...
26.02.2018: Инерком: Подписахме договора, минахме проверките в Чехия беше...
26.02.2018: "Инерком" ще отправи търгова оферта към миноритарите на ЧЕЗ след...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати