Кратък фирмен профил

Ай Си Джи Би АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 13, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201383265
Капитал (лв.): 33 053 560
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Предмет на дейност: А)развитие, проектиране, финансиране, управление, изграждане, експлоатация, поддръжка и потенциално разширяване на игб газопровода; в)упражняване правото на собственост върху игб газопровода; с)управление на преносния капацитет на игб газопровода и сключване на договори за пренос по отношение на игб газопровода; d)участие в договорки за свързването на игб газопровода със съседните съоръжения; е) и други дейности, в допълнение на тези, посочени в горните подточки
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.02.2019: Bonatti и Max Streicher остават в надпреварата за газовата...
14.02.2019: Интеконекторът получи разрешение за строеж в Гърция...
06.02.2019: "Джи Пи груп", ГБС и "Трейс" продължават в търга за газовата...
06.02.2019: Пет консорциума остават в търга за газовата връзка с...
09.11.2018: ЕК одобри публична помощ за газовия интерконектор между Гърция и...
15.10.2018: Междусистемната газова връзка между България и Гърция е обявена...
08.10.2018: Обявен е и последният търг – за строителен надзор, за газовата...
11.09.2018: 12 кандидати за инженер-консултант на газовата връзка с Гърция...
15.08.2018: IGB получи ключово разрешение за следваща стъпка към...
15.08.2018: IGB получи ключово разрешение за следваща стъпка към...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати