Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.09.2020 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 170   стр.    
17.09.2020: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София публикува Годишен...
17.09.2020: Германската компания на "Монбат" сертифицира батерия за морски...
16.09.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление относно EAS Batteries, част...
09.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.09.2020: Монбат АД-София (5MB) В началото на юни 2020 г. Съветът на...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.09.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати консолидирани...
24.08.2020: Ръководството на „Монбат“ АД предлага да няма дивидент Съветът...
19.08.2020: Атанас и Пламен Бобокови излизат от съвета на директорите на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 167 пъти
[2016: 2 725, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]