Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 155   стр.    
31.10.2018: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
29.10.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомленение относно финансовите...
15.10.2018: "Монбат" се отказа от сделката за завода в Тунис Производителят...
09.10.2018: Монбат АД-София (5MB) Информация за проведена на 08.10.2018 г....
04.10.2018: Монбат АД-София (5MB) Корпоративното ръководство на Монбат АД...
28.09.2018: "Монбат" АД с 24% спад на консолидираната печалба през август...
27.09.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомленение относно финансовите...
27.09.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомление относно решение на Съвета на...
27.09.2018: Monbat се отказа от придобиване в Тунис Българският...
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 819 пъти
[2016: 1 377, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]