Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 165   стр.    
27.02.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати консолидирани...
07.02.2020: Над 2.66 млрд. евро са инвестирали в чужбина български...
31.01.2020: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
29.01.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати от Дружеството...
13.01.2020: Монбат АД-София (5MBA) Във връзка с настъпване на лихвено...
02.01.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати финасови...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
03.12.2019: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
03.12.2019: Монбат АД-София (5MBA) Монбат АД-София представи шестмесечен...
03.12.2019: I. Във връзка с т. 12 от Приложение №1 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 741 пъти
[2016: 2 299, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]