Кратък фирмен профил

Смарт Билд Дигитал ЕООД - София


Контакти

София, 1618
бул. Тодор Каблешков No 53, ет. 0, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201719627
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Предмет на дейност: Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, производство и продажба на всички видове строителни материали, проектантско-инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

25.04.2019: Само един кандидат иска да ремонтира жп гарата в Нова...
03.07.2017: Трейс груп холд АД-София (T57) Уведомление за продажба на...
14.03.2012: Трейс груп холд АД-София (T57) Промяна в адреса на управление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати