Кратък фирмен профил

Юбисофт ЕООД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47А, бл. Б, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175173451
Капитал (лв.): 630 500
 
 
 

Отрасъл: Издаване на стандартен софтуер
Предмет на дейност: Проектиране, изработка, редактиране, включващо и актуализация и разпространение на видео-игри и на всякакви други продукти, свързани с видео-игри, които са предназначени за компютри, видео конзоли, видео конзоли от следващо поколение или нови конзоли, портативни системи или конзоли, нови портативни системи или конзоли, игрални устройства използвани в сферата на телекомуникацията и за дигитална телевизия, както и всяка друга, незабранена и съобразена с особените изисквания на законодателството дейност в страната и в чужбина.
 

24.04.2019: Берлинската компания за иновации launchlabs открива офис у нас с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати