Кратък фирмен профил

София тех парк АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 111, бл. Б, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202099976
Капитал (лв.): 64 761 417
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 30.07.2013 
Предмет на дейност: Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга про-иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура (държавна или общинска), управление и поддръжка на изградената инфраструктура, както и на научно-изследователските, производствени, административни и други обслужващи сгради в рамките на научно-технологичните паркове с цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономически дейности, свързани с разработване и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна и логистична подкрепа на потенциални инвеститори във връзка с изготвяне на програми и стратегии за инвестиране в разработването или въвеждането на иновационни технологии и продукти, съдействие на кандидатите при участие във всякакъв вид публични или частни програми за целево финасиране на проекти за изграждане на научно-изследователски, производствени и офис сгради, както и за финансиране на изследователска и развойна дейност за нуждите на разработване или въвеждане на иновации, представителство и посредничество при подбора и реализирането на иновационни проекти с цел подобряване на иновативния потенциал на българските предприятия и поделенията на чужди предприятия в българия, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
23.07.2018: Новата сграда в "София тех парк" ще струва 33 млн....
12.07.2018: ДКК с чек от 500 млн. лв. за ремонта на над 400 опасни язовира ...
17.05.2018: Нов изследователски център ще отвори 4000 работни места в София...
11.05.2018: Дъщерята на Янка Такева предсрочно напуска „София Тех...
24.04.2018: "Фонд за недвижими имоти България" търси 38 млн. лв. от...
27.03.2018: Все повече високотехнологични проекти получават инвестиционни...
26.03.2018: Унгарският Wingholding купи две офис сгради в София за 10 млн....
14.03.2018: Е150 млн. за насърчаване на предприемачеството Предстоят...
19.02.2018: "София тех парк" търси 10 млн. лв. банков заем "София тех парк"...
16.02.2018: "София тех парк" търси 10 млн. лв. банков заем "София тех парк"...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати