Кратък фирмен профил

ОТП Факторинг България ЕАД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княз Александър Дондуков 19, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202317122
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на участия в кредитни институции или в други финансови институции, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
 

23.01.2017: Проблемните вземания и сделките с тях се превърнаха в истински...
01.11.2016: Обявиха на търг със стартова цена от 4 692 000 лв. ваканционно...
01.05.2014: На 30 април 2014 г. на 50-годишна възраст си отиде Андрей...
12.08.2013: Пощенска банка обедини факторинга в корпоративното си...
23.02.2011: Рекетьорски схеми ни връщат в разцвета на силовите групировки В...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати