Кратък фирмен профил

Ей и Ес Марица Изток І ЕООД - Гълъбово


Контакти

Гълъбово, 6280
общ. Гълъбово
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123533817
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на неметални отпадъци
Предмет на дейност: Стопанисване и поддръжка на електрически централи, всякаква друга търговска дейност, свързана със стопанисването и поддръжката на електрически централи, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. като при изискване за лиценз или друго разрешение, посочените дейности се извършват след издаването им.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
12.04.2021: ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ с рекордно производство през март ТЕЦ...
17.03.2021: "Булгартрансгаз" планира 43 млн. лв. "водородни" инвестиции за 4...
17.02.2021: НЕК иска поскъпване на тока заради по-високи разходи за вредни...
07.01.2021: ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе 8% от тока в България през 2020...
14.02.2020: Лошо управляван сектор Трусовете в енергийния сектор в България...
27.01.2020: ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе с близо 5,5% повече...
14.01.2020: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) Уведомление от Профит...
07.01.2020: Българският бизнес плаща най-скъпия ток в ЕС Токът за...
04.10.2019: Ръстът в добивната индустрия се забавя Едва половината от...
12.09.2019: НЕК няма да купува ток от "Марица Изток 3" Националната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати