Кратък фирмен профил

Фармалекс България АД - София


Контакти

София, 1000
ул. 11 август No 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202763014
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго хуманно здравеопазване
Продукти и услуги:
Консултанска фирма, специализирана в услугите на фармаковиджилънс и козметовиджилънс.
Предмет на дейност: Предоставяне на консултантски и маркетингови услуги, пазарни проучвания, дейности, свързани с анализ и обработка на данни от проучвания на продукти в сектора на здравеопазването и свързаните области, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
 

01.12.2020: Инвестиции за над над 8 млн. лева ще осигурят 300 нови работни...
01.12.2020: Държавата подписа три инвестиции за 8.3 млн. лв. и близо 300...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати