Кратък фирмен профил

Хайбрид ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Панорамен път 28А, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200431700
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на свине
Предмет на дейност: Производство и търговия с разплодни и угоени свине, производство и търговия със селскостопанска продукция, научно-развойна дейност и всички незабранени от закона дейности.
 

16.08.2019: В разгара на чумата продадоха един от най-големите...
15.08.2019: „Вианд“ ЕАД достигна дял от 97,6% в „Свинекомплекс Николово“...
30.07.2019: "Вианд" е платила над 2 млн. лв. за мажоритарния дял в...
15.06.2015: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) Свинекомплекс Николово...
21.03.2014: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) Свинекомплекс Николово...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати