Кратък фирмен профил

Мегапарк ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Княз Александър I No 4, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175031338
Капитал (лв.): 50 936 362
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Търговия и отдаване под наем на имоти, строителство и проектиране, управление, експлоатация, наемане и отдаване под наем, лизинг, покупко-продажба на сгради или части от сгради и на други недвижими имоти, предприемаческа дейност, спедиторска дейност, комисионерска и посредническа дейност, международен и вътрешен транспорт, визови услуги, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, организиране на счетоводно осчетоводяване както и изготвяне на годишни, междинни и други финансови отчети съгласно закона за счетоводството, преводачески услуги, както и всякакъв вид производствена и търговска дейност, незабранена от действащите правни разпоредби на страната. дружеството може да упражнява дейността си в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.09.2019: Британската финтех компания Tide се мести в Mеgapark от...
10.09.2019: Tide отвори свой офис в България Британската финтех компания...
05.07.2019: Lion’s Head придоби и третата сграда в Oregon Park в...
20.06.2019: Предстои цялостен редизайн на „Мегапарк“ до края на 2020 г. До...
01.02.2019: ПИБ е продала 3 хил. дка от терена на "Кремиковци" на...
15.11.2018: Experian България се мести в нова сграда и продължава да наема...
03.07.2018: Lіоn's Неаd Іnvеstmеnts планира да удвои портфолиото си от имоти...
02.07.2018: MBL: Инвестициите в офиси са на рекордно ниво от началото на...
31.05.2018: Покупката на "Мегапарк" от фонд с южноафриканско и българско...
16.05.2018: Южноафриканци почват да купуват и офис сгради Българската група...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати