Кратък фирмен профил

ЦБА Инвестмънт ООД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул. Народни будители 2, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148035962
Капитал (лв.): 3 303 330
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; строителство и обзавеждане с цел продажба или стопанисване на сградите; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, ресторантъорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, лизинг и всяка друга търговска дейност, след получаване на лиценз или разрешително от съответен орган на власт, ако законът го изисква за упражняването на съответната дейност.
 

24.11.2022: „ЦБА Инвест“ АД иска да осъществи концентрация посредством...
12.02.2021: КЗК разреши придобиването на 50% от акциите на супермаркети...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати