Кратък фирмен профил

Топлофикация - ВТ АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Н. Габровски 71 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104003977
Капитал (лв.): 1 196 708
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на топлинна енергия Пренос на топлинна енергия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.07.2010 
Предмет на дейност: Производство, пренос и пласмент на топлоенергия за стопански и битови нужди с топлоносители и гореща вода; ремонтна строително-монтажна и инвестиционна дейност на топлофикационни обекти; оползотворяване на вторични енергийни и материални ресурси; услуги с налична техника и съоръжения на населението и други потребители, свързани с основния предмет на дейност; внос на суровини, материали и оборудване, осигуряващи предмета на дейност; търговски операции с нефтопродукти, финансови операции със свободни ликвидни средства в т.ч. валута, както и всяка друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
26.08.2019: “Топлофикация-ВТ” ремонтира мрежата си Мащабни ремонти на...
23.07.2019: Работодатели искат КЗК да разследва топлофикации на...
19.07.2019: Топлофикации на Ковачки вземат 21.6 млн. лв. след оспорени...
01.07.2019: От днес поскъпват парното, токът и топлата вода Токът, парното...
12.06.2019: “Топлофикация – ВТ” въведе пределни цени за топлата вода...
10.05.2019: Инж. Емануил Зъбов е новият шеф на “Топлофикация-ВТ”. Той е...
22.04.2019: “Топлофикация – ВТ” вдига цената на парното с над 80...
22.02.2019: Новият шеф на "Топлофикация София" обеща 100% събираемост на...
22.02.2019: Енергийният регулатор проверява “Топлофикация –...
11.02.2019: Рокади в управлението на "Топлофикация София" "Топлофикация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 234 пъти
[2016: 458, 2015: 144, 2014: 98, 2013: 196, 2012: 402, 2011: 279, ... ]