Кратък фирмен профил

Ендуросат АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Тунджа 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203367904
Капитал (лв.): 68 587
 
 
 

Отрасъл: Дейности по технически изпитвания и анализи
Предмет на дейност: Извършване на научни и технологични проучвания и изследвания; разработване на аерокосмически технологии; проучване и анализ на технологии и техните приложения; създаване на научни и технологични концепции и проекти - предимно с аерокосмическа насоченост; инженерни проекти; консултантски услуги и анализ на технологии; дейности с технологии /нанотехнологии, материалознание, роботика и мехатроника, изкуствен интелект и др./; обучителни програми и създаване на образователни инициативи и проекти; дейности, свързани със създаването на проекти /аерокосмически, енергийни, екологични, образователни/, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

01.06.2020: Германският фонд Freigeist влага над 1 млн. евро в българската...
26.02.2019: VIVACOM и ЕндуроСат с общ проект за управление на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати