Кратък фирмен профил

Евротръст Технолъджис АД - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов 2, вх. Д, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203397356
Капитал (лв.): 677 484
 
 
 

Отрасъл: Обработка на данни
Предмет на дейност: Доставка на удостоверителни услуги, посредничество при електронно изявление, производство на програмни продукти и системи, извършване на консултантски услуги при изграждане на информационни системи, продажба на софтуер, продажба на хардуер, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

07.03.2019: Българска компания е сред финалистите в стартъп програмата на...
14.12.2017: Изборът и промяната на пенсионния фонд ще става и през мобилния...
10.11.2017: Ако всеки път, когато някой обявяваше край на опашките и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати