Кратък фирмен профил

Софармаси ЕООД - София


Контакти

София, 1756
ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма, Бизнес Тауърс, сграда, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203368853
Капитал (лв.): 3 491 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: Франчайзинг, извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайзинг, предоставяне на ноу-хау, мениджърско управление на търговски дружества, маркетингови и рекламни услуги, счетоводни услуги, койсултантска дейност, закупуване или наемане на имоти с цел продажба или отдаването им под наем, преустройства, ремонт и поддръжка на недвижими имоти, придобиване, използване и сделки с права върху търговски марки и всякакви други обекти на интелектуална собственост, търговия на едро и на дребно (вкл. търговия на дребно с лекарствени продукти), лизинг, факторинг, търговско представителство, агентство и комисионерство, информационна и складова дейност, транспортна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. в случай че се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на даден вид дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
15.01.2021: "Софарма Трейдинг" обединява Ceiba, Sanita и SCS под бранда...
11.12.2018: Консолидираната печалба на Софарма Трейдинг се върна към ръст...
21.09.2018: Milestone и Atos отварят офиси в Garitage Park в столицата...
21.05.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомяваме, че Софарма...
21.03.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма Трейдинг АД вписа в...
15.07.2016: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Дъщерното дружество на Софарма...
02.06.2016: Консолидацията намалява печалбата на Софарма Трейдинг АД с 536...
03.12.2015: Консолидацията намали печалбата на Софарма Трейдинг с 383 хил....
02.12.2015: Производителят и дистрибутор на лекарства „Софарма Трейдинг” АД...
01.12.2015: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Дъщерното дружество на "Софарма...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати