Кратък фирмен профил

ВЕЦ Яхиново ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Узунджовска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200805888
Капитал (лв.): 2 859 150
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, експлоатация на хидроенергийни съоръжения, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.
 

14.03.2019: Френската Akuo продава ВЕЦ "Яхиново" 5 месеца, след като я...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати