Кратък фирмен профил

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203740812
Капитал (лв.): 1 224 479
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Предмет на дейност: Управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд и кохезионния фонд, както и по европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и европейския фонд за морско дело и рибарство в българия.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.02.2019: "Морнингсайд хил" ще финансира технологични компании с 67 млн....
11.01.2019: Фонд на фондовете започна пазарни консултации за Фонд за...
11.09.2018: Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн....
15.08.2018: Разпределят 353 млн. лв. между 39 общини Фондът на фондовете ще...
25.07.2018: Дават до 50 000 лева микрокредит на нови фирми От 5000 до 50...
08.06.2018: До 100 000 евро отпускат за стартиране на фирми у нас До 100...
08.03.2018: Шестима кандидати се борят за 100 млн. лв. в помощ на стартиращи...
17.01.2018: 8 кандидати за мениджъри на три фонда за стартъпи Остават 8...
08.12.2017: Фондът на фондовете е договорил средства за над 1 млрд....
13.11.2017: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ)...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати