Кратък фирмен профил

Биодит АД - София


Контакти

София, 1756
бул. Климент Охридски 125
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203854303
Капитал (лв.): 12 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели, без оборудване за контрол на производствените процеси
Предмет на дейност: разработване, развиване, произвеждане и маркетинг на технологии, приложения и продукти, свързани с биометрията и биометричната идустрия, както на националния, така и на международния пазар. предоставянето на технически инженерни услуги, технически консултации и технически инсталации, посредничество и маркетинг на машини, индустриално оборудване и технически системи и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
 

05.06.2020: "Биодит" иска да качи до 40% от акциите на БФБ до две...
03.06.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
05.08.2019: КФН отказа да одобри проспекта за публично предлагане на...
28.02.2019: BIODIT внесе проспект за излизането на борсата Българската...
07.02.2019: BIODIT излиза на борсата Българската високотехнологична...
07.08.2018: Biodit се подготвя за излизане на борсата Българската...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати