Кратък фирмен профил

Жефко Бъгария ЕООД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев, компл. Софарма Бизнес Тауърс 5, сграда Б, ет. 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201820473
Капитал (лв.): 975 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
Предмет на дейност: Управление на транспорта и експедирането чрез всички средства, в частност спедиция, на всякакви стоки и по-конкретно на нови превозни средства за собствена сметка или за сметка на трети лица, наемане на всякакви видове транспорт, управление на складирането на стоки, подготовка на превозни средства за продажба, всякакви логистични дейности, както и осъществяване на митнически формалности за сметка на всякакви предприятия, както и представителство пред данъчни и митнически власти, покупка на вещи с цел продажба на крайни потребители (търговия на дребно), покупка на вещи с цел продажба на други търговци (търговия на едро)и всякакви други дейности, незабранени от закона (дейности, за които е необходимо лиценз, ще се извършват след снабдяването с такъв).
 

08.06.2018: Бизнесът на GEFCO в България расте с 13% Приходите на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати