Кратък фирмен профил

Инерком ЕООД - София


Контакти

София, 1618
Околовръстен път 3, ет. 7, ап. 72А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201657531
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговско консултиране, покупка и продажба на съоръжения и материали, проектиране, строителство, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни енергийни източници – слънчеви, вятърни и др. електроцентрали, услуги в областта на производството на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни източници, производство на електрическа енергия, пренос, разпределение и продажба на газ, след получаване на лиценз, продажба на електрическа енергия от собствено производство и продажба на електрическа енергия след получаване на лиценз, консултански и посреднически услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, както и извършването в страната и в чужбина на всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
04.12.2018: Индийци може да изместят Гинка Върбакова от сделката с ЧЕЗ...
03.12.2018: Гинка не плати за ЧЕЗ в срок На първи декември изтече срокът, в...
28.11.2018: Гинка не влезе в управата на българските фирми на ЧЕЗ Общите...
19.10.2018: КЗК няма да разглежда повторно сделката за ЧЕЗ Комисията за...
16.10.2018: Банка от световен калибър ще финансира сделката между "Инерком"...
26.09.2018: ЧЕЗ обмисля да съди България заради "Инерком" ЧЕЗ обмисля да...
25.09.2018: Рестарт на сделката за ЧЕЗ Рестарт на сделката за бизнеса на...
18.09.2018: Гинка Върбакова излиза от соларния бизнес в опит да спаси...
17.08.2018: И ЧЕЗ обжалва спряната от КЗК сделка с "Инерком" Чешката...
17.08.2018: И ЧЕЗ обжалва спряната от КЗК сделка с "Инерком" Чешката...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати