Кратък фирмен профил

Кампо 2007 ООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Димитър Манов 75-83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175190828
Капитал (лв.): 1 165 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; управление на собствеността върху придобитите недвижими имоти, външнотърговска дейност; внос, продажба и дистрибуция на препарати за растителна защита, семена, торове и селскостопанска техника, както и всички останали незабранени от закона дейности.
 

09.07.2019: "Агрия" разширява дейността с покупка на конкурента "Кампо...
14.05.2019: "Агрия" купува две фирми за търговия с растителни...
10.05.2019: "Агрия" иска да купи конкурента "Кампо 2007" Единственият...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати