Кратък фирмен профил

Зеленрок ЕООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Сан Стефано 17, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202531553
Капитал (лв.): 54 057
 
 
 

Отрасъл: Добив на метални руди
Предмет на дейност: Извършване на геоложки проучвания за метални и неметални полезни изкопаеми, разработване, добив, проучване и продажба на руди, концентрати, метали и подземни богатства, консултантска дейност, придобиване и управление на недвижими имоти и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при условие че, ако се изисква разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз
 

01.10.2018: Нова канадска компания ще търси мед и злато в...
09.06.2016: Правителството одобри издаването на две разрешения за проучване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати