Кратък фирмен профил

Пенсионно осигурителна компания ДСК - Родина АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Княз Александър І Батенберг, 6, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121507164
Капитал (лв.): 6 010 000
 
 
 

Отрасъл: Доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Пенсионен фонд
Общи събрания: Последно - 21.03.2018 
Предмет на дейност: Извършване на дейности, свързани с допълнително пенсионно осигуряване, и извършване на други незабранени със закон дейности, ако са свързани с основната му дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
27.04.2018: Активите на универсалните пенсионни фондове надминаха 10 млрд....
25.04.2018: Активите на пенсионната система нарастват до почти 13 млрд. лв....
02.03.2018: Облигационери ще искат несъстоятелност на "Интеркапитал пропърти...
27.11.2017: "Елана агрокредит" ще увеличава капитала си през борсата с 20...
15.11.2017: Нетните активи на пенсионните фондове се увеличават със 17,88%...
05.07.2017: Пенсионни партиди на стойност от близо 130 млн. лв. са били...
09.11.2016: Четири пенсионни фонда инвестираха 22 млн. лв. в борсовия фонд...
06.10.2016: КФН одобри новите оценители на застрахователите и пенсионните...
20.09.2016: ЕБВР отпусна още 5 млн. евро на "Елана агрокредит"...
12.08.2016: Пенсионните фондове навлизат в проверките с 9% годишен ръст на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 777 пъти
[2016: 361, 2015: 115, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 370, 2011: 199, ... ]