Кратък фирмен профил

Тинтява Експлорейшън АД - Ивайловград


Контакти

Ивайловград, 6970
ул. „Строителни войски“, № 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204432874
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Предмет на дейност: Търсене, проучване, добив и преработка на полиметални руди, производство на концентрати, минно строителство, добив и преработка на неметални полезни изкопаеми, производство на строителни материали, промишлени и транспортни услуги, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга, незабранена от закона дейност
 

20.11.2020: DPM инвестира в друга компания за търсене на злато в...
21.03.2019: Velocity Minerals вече е мажоритарен собственик на златодобивния...
19.11.2018: Velocity Minerals придобива 70% от златодобивния проект...
19.11.2018: Velocity Minerals придобива 70% от златодобивния проект...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати