Кратък фирмен профил

Евро Инвестмънт Холдинг АД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 85, бук. З, вх. Б, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204563763
Капитал (лв.): 20 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва; консултации в областта на търговията, финансите и данъците; мениджмънт, маркетинг и дизайн; вътрешен и международен туризъм; производство на стоки; внос, износ, реекспорт и други търговски сделки и операции със стоки от всякакъв вид; комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, сделки с обекти на интелектуалната собственост; както и осъществяването на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.
 

24.08.2020: "Благоевград БТ" е продало Lacrima на собственика на оръжейния...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати