Кратък фирмен профил

Градус АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204882907
Капитал (лв.): 243 608 710
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Предстоящо - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
07.05.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.05.2019: "Градус" със световна награда за пилето Le Poulet Компанията...
02.05.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора публикува...
02.05.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
02.04.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора публикува...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
06.03.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД уведомява за направени...
05.03.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
31.01.2019: "Градус" планира поне 10 млн. лв. инвестиции през тази...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати