Кратък фирмен профил

Градус АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204882907
Капитал (лв.): 243 608 710
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.10.2019 
Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
07.01.2020: Градус АД-Стара Загора (GR6) Мариета Бабева е назначена за...
19.12.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) „Градус“ АД уведомява за взето...
16.12.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Уведомление от Иван Ангелов по чл....
10.12.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) На Общо събрание на акционерите на...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
03.12.2019: I. Във връзка с т. 12 от Приложение №1 (Методология за...
02.12.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
15.11.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) На заседаниe на Съвета на...
12.11.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) На заседаниe на Съвета на...
29.10.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати