Кратък фирмен профил

Агро ерг ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Никола Караджов No 13, ет. 1, ап. А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115826691
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен произxод в суров и преработен вид, всякакви търговски дейности, незабранени от закона.
 

26.11.2020: „Баластриери“ е новият концесионер на находище...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати