Кратък фирмен профил

Гранд хотел Пловдив ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Златю Бояджиев No 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205364294
Капитал (лв.): 45 699 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантъорство, профилактика и рехабилитация, външноикономическа дейност, продажба на вносни и местно производство стоки, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм и обмяна на валута, както и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.
 

16.12.2019: Дъщерно дружество на Синергон продава мелница за 3,64 млн....
12.12.2019: Дъщерно дружество на Синергон продава мелница за 3,64 млн....
15.11.2019: Дъщерно дружество на „Синергон“ продава имот на „Технополис“ за...
10.09.2019: Оценка на апорт изведе „Синергон холдинг“ на консолидирана...
12.02.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл114а, ал.7 от...
08.02.2019: Сава Чоролеев купи "Гранд хотел Пловдив" от "Синергон" за 22.8...
30.10.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за новоучредено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати