Кратък фирмен профил

Илевън Кепитъл АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски No 37, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205485399
Капитал (лв.): 1 999 264
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 10.11.2020 
Предмет на дейност: Бизнес и инвестиционни дейности, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
09.04.2021: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление за решение за...
06.04.2021: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление за взето от Съвета на...
01.04.2021: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Илевън Кепитъл АД-София публикува...
26.03.2021: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление относно решение на...
09.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
02.03.2021: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК...
26.02.2021: Оборотът на БФБ достигна 5,9 млн. лв. Оборотът на „Българска...
18.02.2021: Белгийската KBC с нова покупка в България Местният клон на...
18.02.2021: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК...
12.02.2021: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление за финализиране на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати