Кратък фирмен профил

Флеар спорт ООД


Контакти

Хасково, 6300
ул. "Заря" № 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204041726
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина, външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2, ал.3 от тз/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително монтажна дейност, рекламна и издателска дейност /като предприятие по смисъла на чл.1, ал.3 от тз/.
 

10.07.2024: Българска марка ще екипира олимпийците ни за Париж...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати