Кратък фирмен профил

Холдинг Загора ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Патриарх Евтимий 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123090869
Капитал (лв.): 2 491 200
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Продукти и услуги:
Управление и развиване на дейността на дъщерните си фирми, а именно:
Изкупуване, производство и търговия на вътрешния пазар, износ и внос на пресни плодове и зеленчуци;
Производство и търговия на ковашко-пресови заготовки, детайли и изделия.
Производство, търговия и сервиз на комплектни технологични линии за хранително-вкусовата промишленост;
Производство и търговия на инертни материали, строителни материали, строителни разтвори, специализирани строително-монтажни работи, ел.табла, проектиране и предприемачество;
Производство и търговия на чугунени отливки и отливки от цветни метали и сплави, материали за леярството;
Производство и търговия на трикотажни и шевни изделия;
Производство и търговия на технически каучукови и пластмасови изделия;
Транспортна дейност, превози на хора и товари;
Туризъм, туристическа и агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, информационни, резервационни и импресарски услуги;
Управление на недвижими имоти, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти;
Изпитване на продукти и показатели, оценка на съответствието им с национални и европейски норми, сертификация на продукти и системи на производствен контрол след оценка на съответствието имсъс съществуващите изисквания, извършване на контролни одити, метрологичен контрол и калибриране на технически средства за измерване и изпитване, консултантски услуги;
Предмет на дейност: Придобиване и управление на участия в други български и чуждестранни дружества, извършване на собствена незабранена от закона стопанска дейност под формата на предприятие, което по своя предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
18.02.2021: Върховният съд осъди себе си и парламента за над 1 млн....
02.07.2019: АЕЦ "Козлодуй" продаде съществена част от енергията си на...
23.01.2019: "Хранинвест - ХМК" ще инвестира 4.5 млн. лв. в разширяване на...
14.12.2018: Старозагорски заводи заплашиха със спиране. После получиха евтин...
04.12.2018: Заводи в Стара Загора обявиха, че спират работа заради високата...
04.12.2018: Заводи в Стара Загора обявиха, че спират работа заради високата...
24.08.2017: Леярското предприятие "Прогрес" увеличи с 50% капацитета...
28.09.2016: "Холдинг Загора" инвестира близо 4 млн. лв. в обновяване на...
04.08.2015: Започна строежът на логистичен център на Speedy в Стара...
11.12.2014: "Холдинг Загора" обновява цехове с близо 4 млн. лв. от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 163 пъти
[2016: 359, 2015: 31, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 141, 2011: 126, ... ]