Кратък фирмен профил

Българска телекомуникационна компания ЕАД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831642181
Капитал (лв.): 288 764 840
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 30.09.2013 
Продукти и услуги:
VIVACOM e търговската марка на БТК АД.
Предмет на дейност: Изграждане, използване и поддържане на обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи на територията на Република България, както и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез тях, предоставяне на международни обществени далекосъобщителни услуги, изграждане на частни мрежи, търговска, инженерингова, маркетингова и производствена дейност по далекосъобщенията, спедиторска дейност за собствени нужди, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, агентска дейност и допълнителни туристически услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 351   стр.    
23.05.2019: Приходите и печалбата на "Теленор България" продължават да...
15.05.2019: Пускат БТК за продан до края на годината Българската...
15.05.2019: БТК се готви за продажба Поредната продажба на най-големия...
14.05.2019: ОББ и ДЗИ отварят лаборатория за иновации...
09.05.2019: Спас Русев и Елвин Гури вече са собственици на "Телеком...
09.05.2019: “Телеком Албания” вече е на Спас Русев и Елвин Гури Сделката...
04.04.2019: „Виваком” показа системи за умно паркиране и сметосъбиране...
22.03.2019: “Теленор” става и застраховател “Теленор България” вече ще...
22.03.2019: VIVACOM обединява в обща дирекция всичките си маркетингови и...
27.02.2019: "Теленор България" увеличава приходите и печалбата си "Теленор...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 692 пъти
[2016: 1 159, 2015: 644, 2014: 406, 2013: 813, 2012: 2 006, 2011: 1 643, ... ]