Кратък фирмен профил

ДЗИ-Животозастраховане ЕАД - София


Контакти

София, 1463
бул. Витоша 89Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121518328
Капитал (лв.): 38 600 000
 
 
 

Отрасъл: Застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател Първичен дилър
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.04.2012 
Предмет на дейност: Застраховане на лица срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, чрез извършване на застраховки "Живот", свързани или не с инвестиционен фонд, женитбена и детска застраховка, свързана или не с инвестиционен фонд, пенсионни застраховки, свързани или не с инвестиционен фонд, здравни застраховки, свързани или не с инвестиционен фонд, допълнителни застраховки, свързани или не с инвестиционен фонд, презастраховане на застрахователи, извършващи посочените застраховки, задължително застраховане в предвидените от закона случаи, управление от набраните от застраховането и презастраховането средства, инвестиране на застрахователните резерви и собствени средства съгласно Закона за застраховането.
 


Новини

  стр. 1 / 102   стр.    
06.02.2020: ДЗИ купи бившия Pfohe Mall във Варна за над 30 млн. лв. от...
28.01.2020: Животозастрахователите продадоха полици за 452 млн.лв. и платиха...
02.01.2020: Големите застрахователи имат 90.5% от общия брутен премиен...
28.10.2019: И надзорно "да" за сделката между "Групама" и "Експрес...
14.10.2019: Животозастрахователите у нас продадоха полици за близо 347 млн....
03.10.2019: Застрахователни проекти получиха заслужено признание С връчване...
21.05.2019: Дружествата от животозастраховането с брутна премия от над 383...
14.05.2019: ОББ и ДЗИ отварят лаборатория за иновации...
18.12.2018: Нов лидер на пазара на застраховки Живот у нас Вече има нов...
04.07.2018: Чуждите инвеститори се отдръпват от пазара на бизнес имоти в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 483 пъти
[2016: 580, 2015: 116, 2014: 123, 2013: 247, 2012: 482, 2011: 615, ... ]