Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 34 276 050
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.06.2021 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 98   стр.    
02.07.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Софарма АД по...
02.07.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
02.07.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
30.06.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
29.06.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
28.06.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
24.06.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма трейдинг АД публикува...
22.06.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
21.06.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
18.06.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Димитър Димитров...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 010 пъти
[2016: 2 838, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]