Кратък фирмен профил

Ес Ви Ес АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе, 7 км, корпус 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121109937
Капитал (лв.): 2 191 000
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Общи събрания: Последно - 10.06.2011 
Предмет на дейност: Външна и вътрешнотърговска дейност, включително с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни /след получаване па съответното разрешение/, внос, износ, бартер, реекспорт, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионерство, рекламна и импресарска дейност, издателска дейност, продуцентство, услуги в областта на комуникациите, туристическа дейност, вкл. хотелиерство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, туристическо обслужване, маркетинг и маркетингови проучвания, мениджмънт в областта на туризма, селското стопанство, леката и тежката промишленост, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански произведения от животински и растителен характер, производство и търговия с вина и спиртни напитки и производни от тяx, при спазване иа специфичните изисквания за това, производство и търговия със стоки за бита, внос и износ на лекарства и медицинска техника, спедиторска, транспортна и таксиметрова дейност със собствен или нает транспорт /включително авиационно-товарен и пасажерски/, автомобилен и воден транспорт, предприемачество и строителство, създаване на спортен център с осигуряване на рехабилитация, търговия с транспортни средства, автосалони, автосервизи, оказиони и брокерски къщи, разкриване на заведения за отдих и развлечения, барове, клубове, дискотеки, атракционни заведения, забавни, механични и електронни игри, участие в инвестиционни фондове, самоохранителна и охранителна дейност, продажба и монтаж на сигнално-охранителна техника, както и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
10.09.2019: Оценка на апорт изведе „Синергон холдинг“ на консолидирана...
04.09.2019: Съветниците в Банско отрязаха мераците на собственика на х-л...
12.02.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл114а, ал.7 от...
08.02.2019: Сава Чоролеев купи "Гранд хотел Пловдив" от "Синергон" за 22.8...
30.08.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Ес Ви Ес АД (член на съвета...
03.08.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Уведомление от Дружеството...
17.07.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Ес Ви Ес АД (член на съвета...
12.06.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ-София АД е постъпило...
17.07.2014: Ес Ви Ес ООД е увеличило дела си в Прайм Пропърти БГ АДСИЦ от...
25.07.2012: Вчера ДЗЗД „Пи Ес” е подписало с община Казанлък договор за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 337 пъти
[2016: 183, 2015: 24, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 85, 2011: 1, ... ]