Кратък фирмен профил

Геотехмин ООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Люлин планина 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030221428
Капитал (лв.): 20 855 700
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Извършване в страната и чужбина срещу заплащане в лева на: научноизследователска, проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, внедрителска информационна, инвеститорска, строителна, производствена, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна и комисионна дейност, квалификация и преквалификация на кадри /без право да издават удостоверения за правоспособност/ и създаване на интелектуални продукти по проучване, добив, преработка на минерални, метални, синтетични, химически, селкостопански, горски, дървесни суровини и продукти от всички тях за минно, хидро, транспортно, гражданско строителство /ако не противоречат на законодателството или след надлежно разрешение на компетентния орган/, селско стопанство и потребителски пазар. Комплексни услуги, във връзка с предмета на дейност на физически и юридически лица. Таксиметров автомобилен транспорт за пътници и товари. Организиране на търгове, конкурси, изложби, симпозиуми, семинари и рекламна дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, услуги за управление на стопански проучвания и развитие в областа на строителството на пътища, проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, пътни съоръжения, мостове, тунели, писти и съпътстваща инфраструктура, инженерно и проектоконструкторска дейност, програмно осигуряване и консултации в областта на проектиране, строителство поддържане и ремонт на пътища. както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
27.07.2020: "Трейс", ГБС и "Щрабаг" в състезание за ремонта на бул. "Първа...
24.04.2020: Над 2 млн. лева дарени от минната индустрия за...
18.11.2019: Строителството на част от "Струма" тръгва от 45.5 млн. лв. за...
12.09.2019: Компании от групата "Геотехмин" ще строят пътя Ботевград-Мездра...
23.08.2019: „Елаците-Мед” чества две годишнини Водещата компания в минния...
20.06.2019: Правителството предлага Цоло Вутов за орден "Стара планина", а...
17.05.2019: Д-р Иван Вутов е новият председател на Индустриален клъстер...
07.03.2019: ГБС спечели поредна поръчка на пътната агенция за 119 млн....
13.04.2018: Общото събрание на Конфедерацията на работодателите и...
28.04.2017: Николай Вълканов стана председател на БМГК Проф. д.т.н....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 957 пъти
[2016: 874, 2015: 175, 2014: 176, 2013: 352, 2012: 602, 2011: 556, ... ]