Кратък фирмен профил

Седимент Приват ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Хан Крум 5, ет. 1, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121792432
Капитал (лв.): 450 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.02.2009 
Предмет на дейност: Добив, обработка и търговия със скално-облицовъчни материали и техните производни, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговски сделки, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
09.05.2019: „Биоминерал“ ООД е новият концесионер на находищата „Ябланица” и...
03.06.2016: Две разрешения за проучване на възможностите за добив на...
11.02.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.02.2009: Седимент Приват ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Седимент Приват ЕАД - София свиква Извънредно общо събрание на...
01.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 671 пъти
[2016: 357, 2015: 63, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 137, 2011: 8, ... ]