Кратък фирмен профил

Семена-Добрич АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Славянска 29, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124013530
Капитал (лв.): 2 855 073
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 21.08.2017 
Предмет на дейност: Производство на сортови семена и посадъчни материали, селскостопанско производство, растениевъдство, биотеxнологии, екологична преработка на посадъчни материали, производство на препарати за растениевъдство, семепроизводство, производство на xрани и xранителни продукти за потребление и търговия, селекционна дейност, генетика, финансиране на научни разработки, консултантска дейност в областта на селското стопанство, авторски и инвеститорски контрол на теxнологични линии и съоръжения предназначени за селскосто стопанство и xранително- вкусовата промишленост, външна и вътрешна търговия, лизингови операции, управление на чужди търговски операции в страната по договор, операции с недвижима собственост, осигуряване и разкриване на специализирани складови площи, транспортна дейност, свързана с основния предмет, инвестиционна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
14.03.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.03.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.11.2007: Съветът на директорите на "Семена - Добрич" - АД, Добрич, на...
28.08.2007: 381 фирми от страната и чужбина ще се представят в ХV...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Семена - Добрич" - АД, Добрич, на...
02.06.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
02.06.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.04.2005: Съветът на директорите на "Семена - Добрич" - АД, Добрич, на...
08.03.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.02.2005: "Семена - Добрич" инвестира 1.5 млн. лв. в новия си завод за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 814 пъти
[2016: 887, 2015: 61, 2014: 57, 2013: 115, 2012: 267, 2011: 105, ... ]