Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 26.09.2017 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1349   стр.    
16.01.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
16.01.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/5 Gov 20210719 (BLKQ) На...
16.01.2018: Министерство на финансите (BLKG) Във връзка с настъпване на...
16.01.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД са постъпили...
15.01.2018: Регала Инвест АД-Варна (RGL) В БФБ-София АД са постъпили...
15.01.2018: Министерство на финансите (BLKQ) Във връзка с настъпване на...
15.01.2018: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) В БФБ-София АД са постъпили...
15.01.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/4.5 Gov 20190118...
15.01.2018: Формопласт АД-Кърджали (4F8) В БФБ-София АД са постъпили...
15.01.2018: Министерство на финансите (BLKF) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 835 пъти
[2016: 1 493, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]