Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1474   стр.    
26.09.2018: Адара АД-София (16TA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
26.09.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
26.09.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/5.75 Gov 20250929...
26.09.2018: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) Уведомление съгласно чл. 44....
26.09.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 21 септември...
26.09.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
25.09.2018: Министерство на финансите (BLKW) Във връзка с настъпване на...
25.09.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
21.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 358 пъти
[2016: 2 016, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]