Кратък фирмен профил

М 357 ЕООД - Банкя


Контакти

Банкя, 1320
ул. Разтоварище 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121327255
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Предмет на дейност: Продажба на вносни и местно производство стоки, предоставяне на транспортни, спедиторски, информационни, рекламни, спортни и всички други видове услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска и маркетингова дейност, административно-правни услуги (без процесуално представителство), организиране на физическата и техническата охрана на лица и имущества, всички други дейности, незабранени със закон.
 

19.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.03.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.03.1993: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 404 пъти
[2016: 146, 2015: 38, 2014: 41, 2013: 83, 2012: 155, 2011: 1, ... ]