Кратък фирмен профил

Златен лев холдинг АД - София


Контакти

София, 1111
ул. Постоянство 67Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130037429
Капитал (лв.): 6 481 960
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.05.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, като дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
29.11.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД-София ...
25.10.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД-София ...
26.09.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Уведомление от Златен лев...
26.09.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) С настоящето уведомяваме, че...
28.08.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Информация за постъпило...
28.08.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Уведомление по чл. 19 от...
25.08.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Уведомление по чл. 19 от...
25.08.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Уведомление за значително...
23.08.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Информация относно постъпило...
23.08.2017: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Информация по чл. 19 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 611 пъти
[2016: 500, 2015: 307, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 784, 2011: 447, ... ]