Кратък фирмен профил

Алфа Финанс Холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 14, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130110044
Капитал (лв.): 6 750 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 24.06.2016 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена дейност и услуги, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен или друг орган.
 


Новини

  стр. 1 / 99   стр.    
01.04.2020: Пресцентърът на Комисията за противодействие на корупцията и за...
03.10.2019: 15 eлeктpоавтомобили Ѕркrk cа потpошени cамо за 3 дни в София,...
19.06.2019: Прокопиев обвини прокуратурата в тормоз за назидание...
13.06.2019: Спецпрокуратурата удари Иво Прокопиев... Пак Специализираната...
26.10.2018: Софийска градска прокуратура обвини в пране на пари председателя...
22.02.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) В БФБ-София АД е постъпила...
08.02.2018: Алфа финанс холдинг е придобил 3,1% от Соларпро холдинг Алфа...
10.01.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) В БФБ-София АД е постъпило...
08.01.2018: КФН утвърди минимално съдържание на инвестиционната политика на...
02.01.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Във връзка с коригирано търгово...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 270 пъти
[2016: 752, 2015: 222, 2014: 145, 2013: 290, 2012: 764, 2011: 580, ... ]