Кратък фирмен профил

Вапцаров АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Цариградско шосе 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824105277
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.11.2018 
Предмет на дейност: Производство на ковашко – пресови машини, енергетично оборудване, възли и детайли за машини, сервизна дейност, отдаване под наем и лизинг на собствено недвижимо и движимо имущество, търговия в страната и в чужбина и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
30.11.2018: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено извънредно ОСА от...
31.10.2018: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
25.10.2018: "Вапцаров" продава активите си в Плевен за 942 хил. лв....
24.10.2018: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ АД са постъпили материали за...
01.08.2018: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено редовно ОСА от 25.07.2018...
31.07.2018: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
25.06.2018: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ-София АД са постъпили материали...
30.04.2018: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
20.04.2018: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено извънредно ОСА от...
04.04.2018: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София публикува Годишен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 150 пъти
[2016: 452, 2015: 179, 2014: 157, 2013: 315, 2012: 613, 2011: 660, ... ]