Кратък фирмен профил

Вапцаров АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Цариградско шосе 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824105277
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.12.2017 
Предмет на дейност: Производство на ковашко – пресови машини, енергетично оборудване, възли и детайли за машини, сервизна дейност, отдаване под наем и лизинг на собствено недвижимо и движимо имущество, търговия в страната и в чужбина и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
31.01.2018: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
21.12.2017: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено извънредно ОСА от...
14.11.2017: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ-София АД са постъпили материали...
30.10.2017: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
27.07.2017: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
05.07.2017: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено редовно ОСА от 30.06.2017...
06.06.2017: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ-София АД са постъпили материали...
27.04.2017: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
03.04.2017: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София публикува Годишен...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 991 пъти
[2016: 293, 2015: 179, 2014: 157, 2013: 315, 2012: 613, 2011: 660, ... ]