Кратък фирмен профил

Формопласт АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
Промишлена зона Юг ПК 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000220548
Капитал (лв.): 3 798 905
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 16.02.2018 
Предмет на дейност: Производство на машиностроителна продукция; инструментална екипировка за производство на пластмаси, каучук и метали; производство на пластмасови изделия; инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
01.02.2018: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
15.01.2018: Формопласт АД-Кърджали (4F8) В БФБ-София АД са постъпили...
17.11.2017: Формопласт АД-Кърджали (4F8A) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
31.10.2017: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
31.10.2017: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
19.10.2017: Формопласт АД-Кърджали (4F8A) Уведомление за плащания с падеж...
17.10.2017: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление съгласно чл. 148б от...
13.10.2017: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за...
12.10.2017: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
09.10.2017: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление съгласно чл.148б от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 433 пъти
[2016: 432, 2015: 312, 2014: 203, 2013: 406, 2012: 869, 2011: 634, ... ]