Кратък фирмен профил

Свилоза АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
Промишлена зона Запад
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814191178
Капитал (лв.): 31 754 944
 
 
 

Отрасъл: Производство на изкуствени и синтетични влакна
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление. производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 68   стр.    
05.12.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Уведомление относно дейността на...
05.12.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Уведомление от Свилоза АД за постъпило...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
03.12.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Свилоза АД-Свищов представи тримесечен...
28.11.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Становище на Съвета на директорите на...
27.11.2018: Красимир Дачев събира активите на "Свилоза" Решението на...
26.11.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Уведомление от Съвета на директорите на...
23.11.2018: Мажоритарният собственик на „Свилоза“ АД повиши със 17%...
25.10.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Свилоза АД-Свищов представи тримесечен...
23.10.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Уведомление относно дъщерно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 622 пъти
[2016: 1 133, 2015: 407, 2014: 235, 2013: 470, 2012: 1 197, 2011: 984, ... ]