Кратък фирмен профил

Свилоза АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
Промишлена зона Запад
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814191178
Капитал (лв.): 31 754 944
 
 
 

Отрасъл: Производство на изкуствени и синтетични влакна
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.09.2017 
Предмет на дейност: Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление. производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 64   стр.    
20.11.2017: Свилоза със 198% ръст на консолидираната печалба през третото...
16.11.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Свилоза АД-Свищов представи тримесечен...
16.11.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Свилоза АД-Свищов представи тримесечен...
08.11.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Уведомление относно издаден LEI код на...
30.10.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен представи...
27.10.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Свилоза АД-Свищов представи тримесечен...
29.09.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Във връзка с решение на ОСА от...
20.09.2017: „Свилоза“ и индийска компания инвестират 12,5 млн. евро в ново...
20.09.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Свилоза АД-Свищов представи коригиран...
19.09.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) На проведено на 18.09.2017 г. ОСА на ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 196 пъти
[2016: 707, 2015: 407, 2014: 235, 2013: 470, 2012: 1 197, 2011: 984, ... ]