Кратък фирмен профил

Албена АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, Административна сграда, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025872
Капитал (лв.): 4 273 126
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2017 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. сключване на сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица, извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение, производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, производство и реализация на хляб и хлебни изделия, изкупвателна и търговска дейност, профилактична дейност и рехабилитация.
 


Новини

  стр. 1 / 117   стр.    
21.02.2018: Концесиите на 23 плажа изтичат през 2018 и 2019 г. Концесиите...
31.01.2018: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
10.01.2018: Валентин Златев инвестира 45-50 млн. лв. в нов хотел в Свети...
19.12.2017: "Язаки", "Билла" и "Пилко" са работодателите на 2017...
05.12.2017: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
01.12.2017: 5 от хотелите на Албена АД получиха сертификат за устойчиво...
28.11.2017: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
28.11.2017: Печалбата на "Албена" се е повишила Печалбата на курортното...
16.11.2017: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Уведомление за издаден LEI...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 464 пъти
[2016: 868, 2015: 399, 2014: 263, 2013: 526, 2012: 1 336, 2011: 830, ... ]