Кратък фирмен профил

Грант торнтон ООД - София


Контакти

София, 1421
бул. Черни връх 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831716285
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Лицензи и сертификати:  Одиторски компании
Предмет на дейност: Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия; проверка и заверка на годишни счетоводни отчети на предприятия и други дейности, свързани с осъществяване на счетоводство на предприятия; извършване на счетоводни услуги и експертни оценки; счетоводен контрол, данъчни консултации, общоикономически консултации, както и всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.08.2018: Загубата на "Спарки Елтос" се увеличава към края на юни Заводът...
07.12.2017: КФН потвърди проспект за облигации на "Супер Боровец пропърти...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
13.03.2017: КФН обяви одиторите за проверка №2 на пенсионните...
23.10.2015: “Ърнст и Янг Одит” ще заверява отчетите на БНБ “Ърнст и Янг...
23.10.2015: “Ърнст и Янг Одит” ще заверява отчетите на БНБ Ърнст и Янг...
24.03.2015: Столичната Топлофикация отива на концесия Столичната...
15.12.2014: Столична община се отказа от продажбата на дела си в Общинска...
29.10.2014: Съвсем забатачихме 1,6 млрд. евро от ЕС Рискът България да...
23.05.2014: София търси заем от 81 млн. лв. заради дългове в градския...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 795 пъти
[2016: 188, 2015: 56, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 197, 2011: 76, ... ]