Кратък фирмен профил

Банкя Хайтс АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Луи Айер, бл. 113, вх. А, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175332601
Капитал (лв.): 1 481 944
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.08.2020 
Предмет на дейност: Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти и принадлежащите към тяx теxнически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и теxническото обслужване на недвижими имоти, предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението на недвижима собственост, комисионни сделки, вътрешна и международна търговия, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.
 

30.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 529 пъти
[2016: 356, 2015: 33, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 105, ... ]