Кратък фирмен профил

ЧЕЗ Разпределение България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130277958
Капитал (лв.): 1 928 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2018  Предстоящо - 27.11.2018 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразделителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа, на територията на която извършва своята дейност, при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност по определената територия, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява: доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, дружеството не може да извършва друга дейност, освен тази, предмет на лицензиране по Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
 


Новини

  стр. 1 / 76   стр.    
15.10.2018: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
12.10.2018: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) В БФБ АД са постъпили...
10.10.2018: ТЕЦ Варна влиза в плана за развитие на елмрежата ТЕЦ Варна,...
08.10.2018: Първите ученици от дуалното обучение постъпиха на работа в ЧЕЗ...
25.09.2018: Рестарт на сделката за ЧЕЗ Рестарт на сделката за бизнеса на...
17.09.2018: ЧЕЗ поставя електромери с дистанционно отчитане в Нови Искър и...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
31.08.2018: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
31.08.2018: ЧЕЗ инвестира 2.4 млн. лв. в модернизация на електрозахранването...
20.08.2018: ЧЕЗ въвежда защитни стикери срещу манипулация на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 242 пъти
[2016: 1 153, 2015: 732, 2014: 223, 2013: 446, 2012: 1 187, 2011: 629, ... ]